Albert Fabritius, dansk genealog og historiker. Dr.phil. 1946 på avhandlingen Danmarks Riges Adel. Bibliotekar ved Det kgl. bibliotek 1939–52, administrator for Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1951–74, kongelig ordenshistoriograf fra 1958. Redaktør av Kongelig dansk Hof-og Statskalender 1962–72. Formann i Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie 1957–66. Utgav bl.a. Haandbog i Slægtsforskning (1963, sm.m. Harald Hatt) og en rekke stamtavler. Redaktør av Danmarks Adels Aarbog 1940–73.