AV, forkortelse for audiovisuell, som formidler både hørsels- og synsinntrykk.