AMO, arbeidsmarkedsopplæring, se arbeidsmarkedskurs.