1,2-dikloretan er et annet navn på den kjemiske forbindelsen etylendiklorid.