Singapores historie

Singapores historie går tilbake til 200-tallet evt., da den eldste befolkningen på øya er kjent. Singapore ble anlagt som en britisk handelspost i 1819, og var fra 1826 til 1963 en britisk koloni, med unntak av en japansk erobring under andre verdenskrig.I 1963 gikk Singapore inn i føderasjonen Malaysia, men motsetninger førte til at Singapore gikk ut av føderasjonen i august 1965 og ble proklamert som selvstendig republikk.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Singapores historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel