Afghanistans historie

Afghanistan var i eldre tid en del av indiske og persiske riker, og området var også kjent fra Aleksander den stores tid som gjennomgangsområde for deler av den historisk viktige Silkeveien. Området var gjennom middelalderen dominert av muslimske hærer og mongolske kongedømmer.Nyere afghansk historie er dominert av pashtunske stammer, som under ledelse av Ahmed Shah Durrani skapte et rike med base i Kandahar sør i landet. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Afghanistans historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt