Begoniafamilien er en plantefamilie i gruppa tofrøbladete planter med 1800 arter som alle på én art nær hører til slekta Begonia. Alle artene i familien er urter, men noen kan være litt forveda og bli noen meter høye. Familiens arter finnes opprinnelig i tropiske strøk, men arter og hybrider i Begonia-slekta er meget populære som prydplanter og dyrkes over mesteparten av verden.. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel