Hornbiller er ein underfamilie i familien skarabider. Dei er kjende for dei ulike formene for horn som hannane har på hovudet og forbrystet. Hornbiller inkluderer nokon av dei største og tyngste billene i verda. Globalt finst over 1400 artar. I Noreg finst det berre ein art: nashornbille (Oryctes nasicornis). Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel