Otere er rovpattedyr som finnes i både ferskvann og saltvann. De er blant de mest utbredte gruppene av pattedyr i verden og utgjør en underfamilie av mårfamilien. I Norge finnes én art, europeisk oter. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel