Spinnmøll er en sommerfuglslekt i familien Yponomeutidae. De voksne er store møll, med 20–25 millimeter vingespenn, gråbrune bakvinger og skinnende hvite forvinger med rekker av svarte prikker. Larvene blir opptil 18–20 millimeter lange og grågule, med to rekker av svarte flekker langs ryggen. De lever på ulike løvtrær og busker.Eggene legges i hoper på grenene i juli–august, og unge larver overvintrer under eggkaken. Hele artikkelen

Ny artikkel