Rognespinnmøll, sommerfuglart i familien Yponomeutidae. Den voksne sommerfuglen har hvite forvinger med svarte prikker, grå bakvinger og ca. 20 mm vingespenn. Larven, som blir opptil 18–20 mm, er grågul og svartprikket. Vanlig på Øst- og Sørlandet. Arten har mange vertplanter, men foretrekker rogn og mispel; kan også forekomme på plomme og eple. Unge larver overvintrer, om våren gnager de seg inn i bladknoppene. Etter hvert lever de av bladene i et sekkformet fellesspinn. Jfr. spinnmøll.