Heggespinnmøll, sommerfuglart i familien Yponomeutidae. Sommerfugl med ca. 2 cm vingespenn, hvite forvinger med svarte prikker og ca. 2 cm lange grågule, svartprikkede larver som spinner bladene sammen til sekkformede, hvite fellesspinn. Lever på hegg. Larvene kan enkelte år snaugnage bladene, slik at heggen blir helt omgitt av spinn og står uten grønne blader midt på sommeren. Se også spinnmøll.