Phyteuma er en planteslekt i klokkefamilien. Kronen er delt i fem fliker som henger sammen i toppen. Det er totalt 22 arter, i hovedsak i Mellom- og Sør-Europa. I Norge finnes vadderot i frodige fjell-lier i øvre Telemark opptil 1000 m. Ellers er noen arter, som P. orbiculare og svartvadderot, P. nigrum brukt som pryplanter. Svartvadderot er funnet forvillet noen få ganger. Hele artikkelen

Ny artikkel