Viscusm er ei slekt i sandeltrefamilien (se mistelteinfamilien). Plantene i familien er halvparasitter, det vil si klorofyllholdige snylteplanter som sitter festa til andre planter og skaffer vann og næringssalter fra vertsplanta. Det er om lag 70 arter totalt, og i Norge finnes én art, misteltein.Viscum er også navnet på et lim som fås fra mistelteinens bær, og som tidligere ble brukt på limpinner ved fuglefangst.. Hele artikkelen

Ny artikkel