Stormsvaler er en familie av fugler i ordenen stormfugler. Den omfatter 21 arter og er utbredt over alle verdenshav.Stormsvalene er fabelaktige flygere som danser langs bølgetoppene. De ernærer seg ved å snappe plankton fra overflaten, dette blir en gul, illeluktende velling som de fôrer ungene med. De er på land bare i forplantningstiden. Rugetiden og oppveksttiden for ungene er lang.I Norge hekker to arter: stormsvale og havsvale.. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel