Krossved er en slekt av inntil 200 busker eller, i sjeldne tilfeller, små trær. Artene har motsatte blad og hvite blomster i skjermkvaster. Frukten er en steinfrukt. Artenes hovedutbredelse er Øst-Asia og Amerika. Krossved regnes nå til korsvedfamilienetter tidligere å ha hørt til kaprifolfamilien. Hele artikkelen

Ny artikkel