Tettegras er en flerårig art i blærerotfamilien. Dette er den absolutt vanligste av de tre insektetende artene i tettegrasslekta. Tettegras kan bli opptil 20 centimeter, har gulgrønn bladrosett og fiolettblå blomst med tydelig spore. Arten er vanlig i hele landet der de økologiske forholdene ligger til rette.. Hele artikkelen

Ny artikkel