Tusengylden er ettårige eller toårige planter i søterotfamilien. Bladene er motsatte og blomstene blekrøde. Det finnes 40–50 arter, hvorav de fleste vokser på havstrand. I Norge vokser to arter, begge på fuktige strandenger: den toårige tusengylden (latinsk navn: Centaurium littorale) omkring Oslofjorden og langs sørkysten til Skudenes, og den ettårige dverggylden, som ikke går lenger vest enn til Arendal og Fjære.. Hele artikkelen

Ny artikkel