Tusengylden, ett- eller toårige planter i søterotfamilien. Bladene er motsatte og blomstene blekrøde. 40–50 arter, de fleste vokser på havstrand. I Norge to arter, begge på fuktige strandenger, den toårige tusengylden, C. littorale, omkring Oslofjorden og langs sørkysten til Skudenes, og den ettårige dverggylden, som ikke går lenger vest enn til Arendal og Fjære.