Lobelia er en planteslekt i klokkefamilien med over 400 arter, de fleste i Amerika, Sør-Afrika og Australia. Selv om de fleste artene er urter, finnes mange forskjellige vekstformer representert. Plantene har som regel spredte blad, og blomstene sitter enkeltvis eller i klase.I Norge finnes én art, botnegras, som har bladrosetter på bunnen av innsjøer og blomsterstanden over vannet.Som prydplante dyrkes hagelobelia, med mørkeblå blomster. Hele artikkelen

Ny artikkel