Tofieldia er en planteslekt i bjønnbroddfamilien, med om lag tolv arter i nordlige deler av den nordlige halvkula. Dette er flerårige, ganske små urter med sverdforma blad i rosett og ugrenet stengel med stjerneforma hvite eller gule blomster. I Norge finnes én art, bjønnbrodd, og lenger sør i Europa finnes én annen art, T. calyculata. Denne siste arten når så langt nord som til Gotland. Hele artikkelen

Ny artikkel