Bjønnbroddfamilien er en plantefamilie med fire slekter og om lag tretti arter. Denne familiens arter finnes i tempererte strøk på den nordlige halvkula, men med noen isolerte populasjoner i fjellene nord i Sør-Amerika. I Norge finnes én art, bjønnbrodd, som er utbredt på baserik grunn. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel