Sølvbuskfamilien er en plantefamilie med om lag femti arter busker eller små trær. Familien har representanter i nordlige og arktiske strøk av Nord-Amerika og Europa i tillegg til Asia. Familien er også representert i Australia. Den eneste opprinnelige arten i Norge er tindved, og familien har tidligere vært kalt tindvedfamilien.Sølvbuskfamilien tilhører de tofrøbladete plantene, og artene er fordelt i tre slekter. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel