Hinnebregnefamilien er en familie av bregner. Det er om lag 650 arter i familien. Dette er hovedsakelig små, spinkle og ofte moselignende arter. Mange av artene vokser på bakken, men i tropiske områder finnes flere arter som vokser på greiner av trær og andre planter (epifytter). Det er én art som finnes i Norge, hinnebregne. Den finnes kun i de ytterste kyststrøkene fra Lista til Nordmøre. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel