Hinnebregne, krypende, moselignende 5–10 cm lang bregneart i hinnebregnefamilien med hinnetynne blad som bare er ett cellelag tykt. Sporene sitter i kanten av bladet. En av våre mest markerte atlantiske plantearter; vokser på fuktige, skyggefulle berg i de ytre kyststrøkene fra Spind og Lista til Hustad på Nordmøre.