Hinnebregnefamilien, bregnefamilie i ordenen Hymenophyllales. 34 slekter med 600 tropiske og tempererte arter. Trives best på fuktige steder, flest arter vokser i sky-sonene i tropiske fjell. Et viktig familiekjennetegn er at bladene bare er ett cellelag tykke. I Norge vokser én art, hinnebregne.