Sirkumpolare religioner

Religion er uttrykk for menneskenes holdning til det de anser for å være den egentlige virkelighet og de grunnleggende verdier i tilværelsen. Vanligvis forutsetter også religion at denne virkelighet og disse verdier er knyttet til en dimensjon i tilværelsen som går ut over, eventuelt er radikalt forskjellig fra, hverdagens håndgripelige tilværelse.Temaside om verdensreligioner. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Roald E. Kristiansen

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 8 artikler:

B

  1. Beaivi

H

  1. háldi

N

  1. noaide