Småburknefamilien, leptosporangiat bregnefamilie med små bregner, vokser for det meste som epifytter eller på berg. Asplenium, med rundt 700 arter, og 8 arter i Norge, er den største slekten.