Fremmedord A-H

Fremmedord er ord fra et fremmed språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke fullt ut er blitt tilpasset språket det er lånt inn i. . Hele artikkelen

Ny artikkel