Nyrekreft er kreftsvulster som vokser ut fra selve nyrevevet, og ikke fra nyrebekkenet, som har et helt annet forløp og prognose. Hele artikkelen

Ny artikkel