Kreft er en fellesbetegnelse på en stor gruppe sykdommer der det er ukontrollert celledeling og spredning av celler. Kreft kan oppstå i alle kroppens organer. Sykdomstegnene kan være forskjellige fra organ til organ. Kreft får ofte navn etter hvilket organ den oppstår i, for eksempel prostatakreft og lungekreft. Det er mange ulike årsaker til kreft. Hele artikkelen