Tunnel er en underjordisk gang eller forbindelse som vanligvis har utgang til dagen i begge ender. En tunnel kan også ha bare én eller ingen utgang til dagen. Tunneler bygges tilnærmet horisontalt. En vertikal eller sterkt hellende forbindelse kalles sjakt. Tunneler bygges i hovedsak for samferdsel (veier, tunnelbaner, jernbaner, kanaler), for transport av vann (kraftverk, vannforsynings- og avløpsanlegg), for transport av olje og gass, eller som adkomst til underjordiske bergrom som lager og forsvarsanlegg. Hele artikkelen

Ny artikkel