Tunnel er en underjordisk gang eller forbindelse som vanligvis har utgang til dagen i begge ender. En tunnel kan også ha bare én eller ingen utgang til dagen. Tunneler bygges tilnærmet horisontalt. En vertikal eller sterkt hellende forbindelse kalles sjakt. Tunneler bygges i hovedsak for samferdsel (veier, tunnelbaner, jernbaner, kanaler), for transport av vann (kraftverk, vannforsynings- og avløpsanlegg), for transport av olje og gass, eller som adkomst til underjordiske bergrom som lager og forsvarsanlegg. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Tunneler utenfor Norge

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt