Beregningskjemi er et område innen kjemien der kjemiske reaksjoner og prosesser blir modellert og simulert i datamaskiner i stedet for at de gjennomføres i et laboratorium.