Hebraiske ord og uttrykk

Hebraisk er et semittisk språk som har vært i bruk i nær 3000 år. Blant kristne er hebraisk først og fremst kjent som Det gamle testamentets (GTs) språk. For jøder er hebraisk både Den hebraiske bibelens og en stor del av de senere hellige skriftenes språk. Hebraisk brukes i jødiske gudstjenester verden over, og alle de daglige bønnene og velsignelsene fremsies på hebraisk. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Hebraiske ord og uttrykk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel