Hebraiske ord og uttrykk

Hebraisk er et semittisk språk som har vært i bruk i nær 3000 år. Blant kristne er hebraisk først og fremst kjent som Det gamle testamentes (GTs) språk. For jøder er hebraisk både Den hebraiske bibels og en stor del av de senere hellige skriftenes språk.Hebraisk brukes i jødiske gudstjenester verden over, og alle de daglige bønnene og velsignelsene fremsies på hebraisk. Funksjonen som hellig språk for både jødedommen og kristendommen har gitt hebraisk en helt spesiell plass i Vestens kultur.Hebraisk er offisielt språk (ved siden av arabisk) i staten Israel. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Hebraiske ord og uttrykk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 3 artikler:

G

  1. goj

M

  1. mammon