Goj, goy, er hebraisk og betyr 'folk, folkeslag'. I Det gamle testamente er ordet gjerne brukt om de ikke-israelittiske, «hedenske» folkeslagene. I nyhebraisk brukes goj ofte i betydningen 'fremmed', det vil si 'ikke-jøde'.