Blågrønnbakterier

Blågrønnbakterier, også kalt cyanobakterier, er en type bakterier som finnes naturlig i jord, luft og vann. De finnes i saltvann, ferskvann og brakkvann og mange er tilpasset ekstreme omgivelser, som for eksempel varme kilder, saltsjøer eller ørken. Det finnes over 2000 ulike arter. Til tross for navnet kan de ha ulike farger. I Norge kan vi se store ansamlinger av blågrønnbakterier på sjøen om sommeren når de blomstrer opp og ligger som store grønne flak på overflaten. Hele artikkelen