Skadelig bruk av rusmidler er et bruksmønster som fører til problemer for helse, utdanning, økonomi, sosiale forhold, familie og mellommenneskelige relasjoner, eller som fører til skader og ulykker og økt risiko for rusmiddelrelaterte lovbrudd. Skadelig bruk av rusmidler er ofte knyttet til rusmiddelavhengighet, selv om bruk kan gi mye helseskade uten at det behøver å foreligge avhengighet.Skadelig bruk av rusmidler er også en diagnose i det diagnostiske verktøyet ICD-10. Hele artikkelen