Medieforskere

Medievitenskap er det vitenskapelige studiet av de moderne mediene, de som regulerer og lager medietilbudet, tilbudet selv, de som bruker det og sammenhengene denne medierte kommunikasjonsprosessen skjer i.Med de «moderne mediene» menes her medier som reproduseres og distribueres ved teknologisk hjelp. Det betyr at medievitenskapen først og fremst er studiet av medier fra og med trykketeknologiens innføring på 1500-tallet.Medievitenskapen har i første rekke beskjeftiget seg med trykkmedier som aviser og magasiner, elektroniske medier som film, radio og fjernsyn, og den seneste tidens digitale, sosiale og mobile medier. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Medieforskere

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel