Gress er de urteaktige plantene som danner plantedekket (gressteppet) i eng, plen og beite. I botanikken er gress planter i gressfamilien, og kjennetegnes av smale blad der nervene danner linjer. Blomstene er små, grønne eller brune, og samlet i aks. Hele artikkelen

Ny artikkel