Gressfamilien

Gress er de urteaktige plantene som danner plantedekket (gressteppet) i eng, plen og beite. Foruten artene av gressfamilien regnes i dagligtalen også arter i starrfamilien og andre med til gressveksten. De overjordiske deler av potetplanter, rotvekster og rotgrønnsaker omtales også som gress, for eksempel potetgress.. Hele artikkelen