Stil er en uttrykksmåte som er typisk for en kommunikasjonssituasjon, en sjanger eller en person. Noen eksempler er teknisk stil, muntlig stil, formell stil og personlig stil. Språkbrukere har et stort register av alternative måter å uttrykke seg på. Stil blir til gjennom konsekvente valg av former med visse fellestrekk ut fra dette totale repertoaret. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Stilistikk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt