Hyperbaton er ombytting av ord eller setningsdeler for å fremheve eller understreke enkelte ord. Eksempler: gamle mennesker og unge; ham husker jeg.