Haukefugler

Haukefugler er en orden av rovfugler. Det vitenskapelige navnet på ordenen er Accipitriformes. Den omfatter de tre familiene haukefamilien, fiskeørnfamilien og sekretærfuglfamilien. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jan Ove Gjershaug

Norsk institutt for naturforskning

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Fiskeørnfamilien

Inneholder 56 artikler: