Fugler

Fugler er varmblodige virveldyr som har to bein og legger egg. Forlemmene er omdannet til vinger og kroppen er dekket av fjær. Det finnes mer enn 10 600 nålevende arter av fugler. 500 av disse er til nå sett i Norge.Fuglene stammer fra dinosaurer, og kan sies å være en type dinosaurer.De nærmeste slektningene til fuglene som lever i dag er krokodillene. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jan Ove Gjershaug

Norsk institutt for naturforskning

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 31 kategorier:

 1. Anatomi og fysiologi hos fugler
 2. Andefugler
 3. Duefugler
 4. Dykkere
 5. Falkefugler
 6. Flamingoer
 7. Gjøkfugler
 8. Haukefugler
 9. Horn- og hærfugler
 10. Hønsefugler
 11. Jakamarfugler
 12. Kasuarfugler
 13. Kondorer
 14. Lommer
 15. Nattravn- og seilerfugler
 16. Papegøyefugler
 17. Pelikan- og hegrefugler
 18. Pingviner
 19. Råkefugler
 20. Sandhøns
 21. Solrikser og kaguer
 22. Spettefugler
 23. Spurvefugler
 24. Storker
 25. Stormfugler
 26. Strutser
 27. Sulefugler
 28. Tranefugler
 29. Trapper
 30. Ugler
 31. Vade-, måke- og alkefugler

Inneholder 52 artikler: