Spretthaler er en gruppe små, vingeløse leddyr. De fleste artene har en springgaffel på bakkroppen som gjør at de kan hoppe langt, derav navnet. Det er kjent mer enn 9000 arter på verdensbasis, hvorav minst 360 er påvist i Norge, inkludert Svalbard. En vanlig art er Hypogastrura socialis, også kalt snøloppe, som om våren kan ses som små prikker tett i tett på snøen. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel