Spretthaler

Spretthaler, eller collemboler, er en orden av små vingeløse leddyr. De er fra 0,5 mm til 6 mm lange, men vanligvis 1- 2 mm. Spretthaler er meget tallrike både når det gjelder antall arter og tettheten av individer der de lever. Fossiler fra 350 millioner år tilbake viser at spretthalene er blant de eldste landlevende leddyr på jorda. Det er kjent mer enn 6000 arter på verdensbasis, hvorav nesten 400 er påvist i Norge, inkludert Svalbard. Hele artikkelen

Ny artikkel