Croonere og slagersangere

Populærmusikk, generell betegnelse på musikk med bred folkelig appell. Som egen sjanger kan populærmusikk føres tilbake til 1800-tallet, da industrialiseringen og urbaniseringen i den vestlige verden skapte et nytt marked for musikk gjennom kafeer, restauranter, overnattingssteder osv. Utover på 1900-tallet oppsto også forutsetningene for masseproduksjon og -distribusjon av musikk, med utviklingen av radio, grammofonplater, lydfilm, fjernsyn o.l.Musikken hadde røtter både i opera, operette og lettere klassisk musikk og i folkemusikk og folkelige viser. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Vidar Bergan

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 26 artikler: