Lesotho er et kongedømme i det sørlige Afrika, omgitt av Sør-Afrika på alle kanter. Landet har i overkant av to millioner innbyggere hvorav de aller fleste tilhører gruppen basotho. Ved siden av sesotho er engelsk landets offisielle språk. Det har bodd folk i dette området i minst 50 000 år. Kongeriket Lesotho oppstod på begynnelsen av 1800-tallet, og ble senere en koloni under Storbritannia. Hele artikkelen

Ny artikkel