Bhutans geografi

Bhutan er et lite kongedømme i Øst-Himalaya, mellom Kina (Tibet) i nord og vest og India i sør og øst. Landet er svært fjellrikt og ulendt. Bhutan er et av verdens minst utviklede land, og er politisk avhengig av støtte fra India. Landet har i århundrer vært svært isolert fra omverdenen, men har de siste årene åpnet noe opp. Økende turisme og innflytelse fra andre land har resultert i en rekke tiltak for å bevare bhutansk kultur og identitet. Hele artikkelen

Ny artikkel