Sogn i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal, ytterst på Tingvollhalvøya sør-øst for Kristiansund; 1121 innbyggere (2015). Sognet svarer til den tidligere Straumsnes kommune med tillegg av vestre del av Aspøya som tidligere tilhørte Frei kommune.