Batnfjorden, fjordarm mot sørvest fra Bergsøyfjorden/Tingvollfjorden sør for Kristiansund, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal. Ved botnen av Batnfjorden ligger tettstedet og administrasjonssenteret Batnfjordsøra. På nordsiden av fjorden fører hovedveiforbindelsen mellom Kristiansund og Molde (E 39). På sørsiden fører Fv. 666 (Batnfjordsøra-Toven i Nesset) forbi kirkestedet Øre og tettstedet Torvikbukt ved Batnfjordens munning.